มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2565

คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (1 อัตรา)
สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้หรือไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ การศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานตรวจสอบ ภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ด้วยตนเอง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://hrm.ru.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 9.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. (ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันรับสมัครวันสุดท้าย)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ