กต.รับสมัคร จนท.วิจัยด้านการลดอาวุธ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-8เม.ย.65

 

กองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและประมวลข้อมูลด้านการลดอาวุธ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความสนใจด้านการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทและภารกิจตามอาณัติของสหประชาชาติ โดยเฉพาะมิติด้านสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการแปล ย่อความ และสรุปความ

สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-8เม.ย.65

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.mfa.go.th/th/content/

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ