มทบ.43 รับสมัครพนักงานการเงิน วุฒิ ปวช. บัดนี้-22เม.ย.65

 

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 กอท.สก.ทบ. 1 อัตรา (อัตราค่าตอบแทนราย เดือน ๆ ละ 7,670 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน ๆ ละ 2,330 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท) ผูัสมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทางพณิชยการ หรือ ประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในสาขาพณิชยการ

สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22เม.ย.65 ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร.075-495082 หรือ โทร.075 495276 – 80 ต่อ 45022

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ