สำนักอนามัย กรุงเทพฯ รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ50อัตรา บัดนี้-8เม.ย.65

 

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ(จ้างเหมา) 50 อัตรา ตั้งแต่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565

  • พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท ปฏิบัติงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง
  • พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข 25 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน
  • พนักงานช่วยงานด้านธุรการ 18 อัตรา วุฒิอปวช./ปวส. ให้ได้รับค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน

วิธีการคัดเลือก : โดยการสอบสัมภาษณ์

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://office.bangkok.go.th/sdhd หรือสแกน QR code หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือทาง E-mail: [email protected] บัดนี้-8เม.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2245 2615 , 0 2203 2810-12 ระยะเวลาการบ้าง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ