มช. รับสมัคร จนท. วุฒิ ปวส./อนุปริญญา บัดนี้-21มี.ค.65

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2565

สำนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตราเงินเดือน 15,530 บาท 7 อัตรา
สังกัดสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ)

ก. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
2. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office พื้นฐาน เช่น Word, Excel ได้เป็นอย่างดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเงิน หรือการบริการลูกค้าสัมพันธ์จะได้รับพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
6. หากมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย ของหน่วยงานได้
8. มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ขยัน อดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ
9. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
10.สามารถปฏิบัติงานระหว่างช่วงเวลา 08.00 ถึง 20.00 น. ได้
11. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
12. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา เบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ