กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-18มี.ค.65

กรมสวัสดิการทหารบก

 

กรมสวัสดิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565

  • พลขับ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับตามปี พุทธศักราช 2565 – ปีพุทธศักราชที่เกิด) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า วุฒิ ม.3 ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถขับรถยนต์ได้ดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสาธารณะจาก กรมการขนส่งทางบก และมีความรู้เรื่องการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะเบื้องต้น
  • เสมียน สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง

เปิดรับสมัคร บัดนี้-18มี.ค.65 ณ แผนกกำลังพลกองแผนและโครงการ กรมสวัสดิการทหารบก ถนนเทอดดำริห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02-278-1533 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ