กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาการคลัง/นิติกร 13 อัตรา

 

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2565

กองการพัสดุภาครัฐ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งนักวิชาการคลัง วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง หรือทาง e-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศกองการพัสดุภาครัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร

ตำแหน่งนิติกร 12 อัตรา
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint เป็นอย่างดี

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.cgd.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองการพัสดุภาครัฐ ชั้น 5 กรมบัญชีกลาง หรือทาง e-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ