กรมการขนส่งทางบก รับสมัครจนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช. บัดนี้-15ก.พ.65

 

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลตามโครงการการบริหารจัดการ ข้อมูลความปลอดภัยของรถแท็กซี่โดยศูนย์ควบคุมกลางแท็กซีของกรมการขนส่งทางบก (ผู้ช่วยควบคุมศูนย์แท็กซี่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1 อัตรา วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 10,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถยนต์รับจ้างและรถบริการ ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 3 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8524 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ