สนามบินสุวรรณภูมิ ขออภัยสร้างความสับสน ปมห้ามพกไปตปท.เกิน30ชิ้น

สนามบินสุวรรณภูมิ ขออภัยสร้างความสับสนและความเข้าใจผิด กรณีประกาศห้ามนำหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศเกิน 30 ชิ้น ยืนยันผู้โดยสารนำหน้ากากอนามัยเดินทางไปได้ตามปกติ

วันนี้ (5ก.พ.65) จากกรณีที่เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้โพสต์ข้อความให้ความรู้แก่ประชาชนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เกี่ยวกับการนำสัมภาระติดตัวหรือของใช้จำเป็นอย่าง หน้ากากอนามัย โดยระบุว่า “ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหน้ากากอนามัยออกไปนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการ แต่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 ชิ้นต่อครั้ง หรือในกรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็น ให้นำติดตัวได้ไม่เกิน 50 ชิ้นต่อครั้ง ”

ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

ล่าสุด เฟซบุ๊ก Suvarnabhumi Airport ได้โพสต์ประกาศใหม่อีกครั้งโดยระบุว่า “ขออภัย”

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝกศ.ทสภ.) ในฐานะแอดมิน Page Facebook : Suvarnabhumi Airport ขออภัยเป็นอย่างสูงที่ได้สร้างความสับสนและความเข้าใจผิดจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่องการห้ามนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ขอชี้แจงว่า การเผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์เป็นการให้ความร่วมมือตามที่กรมการค้าภายในมีหนังสือขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการควบคุมสินค้าดังกล่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจยึดสิ่งของต้องห้ามตามที่ระบุในระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนดเท่านั้น

ซึ่งหน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว ผู้โดยสารสามารถนำหน้ากากอนามัยเดินทางไปกับอากาศยานได้ตามปกติ หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องการนำหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักร ติดต่อได้ที่กองกฎหมาย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โทร 0-2547-5411

 

ข่าวจาก : TNN ONLINE

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ