กองบัญชาการช่วยรบที่4 รับสอบบรรจุนายสิบ บัดนี้-29มี.ค.65

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2565

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • พลขับ 1 อัตรา
 • พลขับรถ 1 อัตรา
 • เสมียนส่งกำลัง 1 อัตรา
 • นายสิบส่งกำลัง 1 อัตรา
 • นายสิบธุรการและกำลังพล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง พลขับ และ พลขับรถ

 • เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน (จำพวกที่ 1) และต้องมีความสูง ตั้งแต่ 160 เซนติเมตร มีขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ขึ้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้
 • ผู้ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์ไม่จัดอยู่บุคคลจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 โดยมีส่วนสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร ขึ้นไป

ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง, นายสิบส่งกำลัง และ นายสิบธุรการและกำลังพล

 • เป็นบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และ อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เปิดรับสมัคร ในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 0900 ถึง 1600 เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร ณ ห้องรับรอง (2) กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 0 7549 5144 ต่อ 45295

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ