กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักทรัพยากรบุคคล บัดนี้-7ก.พ.65

กรมประชาสัมพันธ์

 

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565

กองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา อัตราจ้าง/เดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป

  •  มีสัญชาติไทย
  •  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
  • ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Infographic ) และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา รับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2565 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สนใจ ติดต่อขอรับ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2618 2323
ต่อ 1318,19 หรือส่งใบสมัครทาง Email: [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ