ราบ3 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 21อัตรา

 

 

 

 

กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565

 • พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน 9 อัตรา
 • ตำแหน่ง ทั่วไป 8 อัตรา (เสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง,เสมียนธุรการและกำลังพล, ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล)
 • พลสูทกรรม 1 อัตรา
 • ช่างยานยนต์ล้อ 2 อัตรา
 • ช่างวิทยุ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

ตำแหน่ง พลขับรถ, พลขับรถช่างโยธาสนาม และพลขับรถน้ำมัน

 • เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบี้ยงต้น และมีใบขับขี่จาก กรมการขนส่งทางบก

ตำแหน่งเสมียนพิมพ์ดีด, เสมียนรหัส, เสมียนกำลังพล, เสมียนส่งกำลัง, เสมียนธุรการ และกำลังพล ผช.นายสิบส่งกำลัง และนายสิบกำลังพล

 • เป็นทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • สามารถพิมพ์เอกสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และมีความรู้เกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่ง พลสูทกรรม

 • เป็นทหารกองหนุน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี และ เป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีความรู้ ทางด้านคหกรรม หรือโภชนาการ และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตำแหน่งช่างยานยนต์ล้อ

 • บุคคลพลเรือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี และ งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544 – 2545
 • ทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์, สาขาเครื่องกล, สาขางานยานยนต์ มีความรู้ด้านซ่อมบำรุง และการรักษาเครื่องยนต์

ตำแหน่งช่างวิทยุ

 • บุคคลพลเรือน มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี และ งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2544 – 2545
 • ทหารกองหนุน หรือเป็นผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

รับสมัคร บัดนี้-11ก.พ.65 ในวันเวลาราชการ ณ อาคารยุทธไชย กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ