กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส

 

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส 1 อัตรา

ตามที่กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้มีประกาศรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 นั้น กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เห็นควรขยายระยะเวลาการรับสมัคร ออกไปจนถึงวัน จันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.most.go.th)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ