เทศบาลตำบลขุนทะเล รับสมัครพนักงาน18อัตรา บัดนี้-4ก.พ65

 

เทศบาลตำบลขุนทะเล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

  • 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
  • 2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
  • 3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.
  • 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ

  • 1. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญในการขับรถ ใช้งานเครื่องมือและ อุปกรณ์ ประจำรถ บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆน้อยๆของรถยนต์เป็นอย่างดี มีทักษะในงานที่ จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ และได้รับ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายกำหนด
  • 2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถแทรกเตอร์ตัดหญ้า) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถแทร็กเตอร์)
  • 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถแทร็กเตอร์)

พนักงานจ้างทั่วไป

  • 1. คนงานทั่วไป 4 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • 2. คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา  มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
  • 3. ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

รับสมัครบัดนี้-4ก.พ.65 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7731-0178-9 (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ