ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ป.โท บัดนี้-11ก.พ.65

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน ครั้งที่ 1/2565

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวัสดุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,630 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-11ก.พ.65 ตามวันราชการ ในเวลา 09.00 – 15.30 น. งานบริหารบุคคลและทะเบียนประวัติ กองทรัพยากรมนุษย์ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถดูประกาศรับสมัครงานของกองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ทาง http://hrfs.person.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน และ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่หัวข้อแบบฟอร์ม และเลือกใบสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยในตำแหน่งซึ่งเป็นสาขาและระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลน หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถานที่สมัครสอบ

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Link http://203.131.211.58/hrtuweb

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ