รพ.สงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป45อัตรา

 

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา

1. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 1) ค่าตอบแทน 8,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 2) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์) (หน่วยที่ 3) ค่าตอบแทน 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

4. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรม) (หน่วยที่ 4) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

5. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 5)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

6. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก) (หน่วยที่ 6)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ 5 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 7)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

8). ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) (หน่วยที่ 8) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

9. ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา (ปฏิบัติงานศูนย์เปล) (หน่วยที่ 9) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 28 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) (หน่วยที่ 10) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

11. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) (หน่วยที่ 11) ค่าตอบแทน 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • เพศชาย/หญิง
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
 • ต้องเป็นผู้ไม่สูบบุหรี่
 • ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่ติดสารเสพติด

สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.skhospital.go.th บัดนี้-4ก.พ.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: