สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา


 

สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 มกราคม 2565

1.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา ฯลฯ)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
ติดต่อสอบถาม: คุณสกาลิน ไตรศิริวาณิชย์ 02-951-0000 ต่อ 98130, 092-959-9359

2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office, Social media, ชุดคำสั่ง SQL และ Access ได้
ติดต่อสอบถาม: คุณกนิษฐา ภูวนาถนรานุบาล 02-951-0000 ต่อ 99372, 089-111-4792

วัน เวลาและช่องทางการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ส่ง Resume/ CV มาที่ email [email protected] หรือ Inbox เพจ https://www.facebook.com/IBP.dmsc
-สัมภาษณ์ผ่าน zoom วันที่ 21 มกราคม 2565
-ประกาศผลวันที่ 24 มกราคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม http://biology.dmsc.moph.go.th/post-view/223

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ