สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง (31 ม.ค. – 21 ก.พ.57)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการตำแหน่งนิติกร 1 ตำแหน่ง
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 21 ก.พ.57

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สมัครงาน

ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1.1 วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 วิชาภาษาอังกฤษ
2.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สี่แยกราชวิถี ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร 0 2243 0580

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง www.cabinet.thaigov.go.th

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ