ยื่นภาษีปี 64 สิทธิลดหย่อนสัญญากู้ซื้อบ้าน “ไม่ต้องใช้เอกสาร”

สัญญากู้ซื้อบ้าน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ ซึ่งในปีภาษี 64 ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร ขณะที่ ธอส.เปิดช่องทางให้ธนาคารแจ้งส่งข้อมูลสิทธิลดหย่อนส่งตรงถึงสรรพากรได้เลย

กรมสรรพากร แจ้งว่า การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน “โดยไม่ต้องใช้เอกสาร” จะสำหรับสัญญากู้เงินที่เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป มีวิธีการดังนี้

1. บุคคลธรรมดา (ผู้กู้) ทำสัญญากู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยและต้องการใช้สิทธิลดหย่อน

2. แจ้งผู้ให้กู้ยืม เช่น ธนาคาร หรือผู้ให้กู้ยืม ส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งการทำในลักษณะนี้ ประโยชน์ของผู้กู้จะสามาถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องเก็บ หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารหรือผู้ให้กู้ยืม

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้กู้ ต้องเป็นธนาคาร บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิตและกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ

และจากนโยบายดังกล่าว ในส่วนของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับผู้ที่ ทำสัญญากู้เงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ต้องการนำค่าใช้จ่ายจากการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ ในรอบปีภาษี 2564 เป็นต้นไป ต้องแจ้งใช้สิทธิเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ และยินยอมให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรได้เลยโดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารอีก ด้วยวิธีการคือ สามารถแจ้งการใช้สิทธิดังกล่าวได้ ผ่านทาง Application : GHB ALL คือ

1.เลือกแถบเมนูที่มุมซ้ายด้านล่าง กดที่ “บริการอื่น ๆ”

2.เลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้/แจ้งสิทธิยกเว้นภาษี”

3.เลือก “แจ้งใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม” และกดตกลง

หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารที่ https://cm01.ghbank.co.th/consentRD หรือ สแกน QR Code เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะสามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมฯ ได้โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองดอกเบี้ยจากธนาคารอีก เนื่องจากกรมสรรพากรสามารถใช้ข้อมูลที่ธนาคารนำส่งไปประกอบการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เลย

แต่หากต้องการ หนังสือรับรองดอกเบี้ย สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกับ ธอส. โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคาร ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

Application : GHB ALL

1.เลือกแถบเมนูที่มุมซ้ายด้านล่าง กดที่ “บริการอื่น ๆ”

2.เลือก “หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ / แจ้งสิทธิยกเว้นภาษี”

3.แล้วเลือก “ขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลหมายเลขบัญชีเงินกู้ ยอดชำระดอกเบี้ยประจำปี

4.กดที่ข้อความ “ขอรับเอกสาร” เพื่อกรอกอีเมลที่ลูกค้าต้องการรับหนังสือ

5. หากกรอกครบถ้วนแล้วให้กด “ส่งอีเมล” ซึ่งระบบจะส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยไปยังอีเมลที่ลูกค้าระบุทันที

เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th

1.คลิกที่แถบเมนูหลัก เลือก “บริการอิเล็กทรอนิกส์”

2.ไปที่ “เว็บแอปพลิเคชัน”

3. เลือก “ระบบพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมประจำปี” เพื่อลงทะเบียนการใช้งานระบบ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น อีเมล เลขประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีเงินกู้ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

4.ยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จก็จะสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ทางเว็บไซต์ได้ทันที

อย่างไรก็ตาม สำหรับการใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

ข่าวจาก : PPTV Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ