เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครพนักงานจ้าง 12 อัตรา

 

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2565

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทของพนักงานจ้าง ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
3. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
4. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา


กองการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.

กองการเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างทั่วไป
7. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
8. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

9. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2186-5991 หรือทางเว็บไซต์ www.parknumsamutprakarn.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ