สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) เงินเดือน 17,500.- บาท


คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 35 ปี
– เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(หากจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และบริหารรัฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
– เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนองาน (Presentations) และการประสานงานทางด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
– เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
– เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี – เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
– สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก สามารถส่งเอกสารได้ทางอีเมล์ [email protected] โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ด้านล่าง
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 333 3942 หรือ 08 0442 6930 ในวันและเวลาราชก

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ