ศาลแขวงพระนครเหนือ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม บัดนี้-20ม.ค.65

 

ศาลแขวงพระนครเหนือ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 14,070 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชา ภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ให้ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครได้ที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 21 มกราคม 2565 และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีเลือกตั้ง ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 25 มกราคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.bknmc.coj.go.th กำหนดทำสัญญา จ้างเหมาบริการรายบุคคลในวันที่ 28 มกราคม 2565 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ