สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 4 อัตรา


 

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบุคคลภายนอก

1. ผู้สื่อข่าว (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ค่าจ้าง 20,000 บาท/งวด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้สื่อข่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความสามารถในการเขียนข่าวและรายงานข่าว รวมถึงผลิตสกู๊ปข่าว
4. มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
5. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

2. ผู้สื่อข่าว (สายสิ่งแวดล้อมและเฉพาะกิจ) 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,500 บาท/งวด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการเขียนข่าวและรายงานข่าว
3. มีทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
4. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

3. ตัดต่อ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,500 บาท/งวด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความสามารถในการตัดต่อ และลำดับภาพ
3. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และนอกเวลาราชการได้

4. การเงินและพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,500 บาท/งวด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
3. มีทักษะในการประสานงาน
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ งานบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2275 2053 ต่อ 6023 – 2025

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ