คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส. แจ้งความจำเป็นทางออนไลน์ได้ก่อนและหลัง 7 วัน

กกต. ย้ำเตือน คนไม่ไปเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชุมพร สงขลา และเขตหลักสี่ กทม. แจ้งความจำเป็นที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

วันที่ 11 ม.ค. 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า การเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง และการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 17-23 ม.ค. 2565

สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่างเขตหลักสี่ ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบางเขน และเขตจตุจักร (บางส่วน) ประกอบด้วย แขวงลาดยาว แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม ซึ่งกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง หากประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 23-29 ม.ค. 2565 และระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ. 2565

สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสงค์จะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote

2. กรอกข้อความในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นหลักฐาน.

 

ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ