มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา

 

มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 13 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

1. พลขับรถ (ความชำนาญการทางทหาร 640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 13 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา
2. พลขับรถ (ความชำนาญการทางทหาร 640) กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 13 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ
1. เป็นทหารกองหนุน หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ ” และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3. มีความสูง ตั้งแต่ 168 เซนติเมตร ขึ้นไป (เฉพาะตำแหน่ง พลขับรถ กองบังคับการกองร้อย กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 13)
4. สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
6. มีใบอนุญาตขับรถยนต์จาก กรมการขนส่งทางบก
7. ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าเรียกร้องขอสิทธิต่างๆ ไม่ได้

สถานที่รับสมัคร : กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 13 ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กำหนดการรับสมัคร : ตั้งแต่ 24 มกราคม 2565 ถึง 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0900-16.00

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ