สศช. รับสมัครสอบบรรจุเจ้าหน้าที่สหกรณ์ บัดนี้-28 ม.ค.65

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มกราคม 2565

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส. – ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ ไม่ต่ำกว่า ทางนี้ในระดับเดียวกัน ในสาขาบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel ระบบการประชุมออนไลน์ และ Internet เป็นอย่างดี
(3) กรณีมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 28 มกราคม 2565 และแจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อฯ ออกไปเป็นไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nesdc.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช จำกัด อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ