กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา 

  • พนักงานแปลและล่าม กลุ่มงานเทคนิค  1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เพศชายหรือเพศหญิง และวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงาน ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้อง มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
  • พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เพศชาย และสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
  • พนักงานโทรศัพท์ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เพศชายหรือเพศหญิง และสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00
  • พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.3/ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ พร้อมสวมหน้ากากอนามัย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ