กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

 

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. พนักงานช่วยสำรวจ 2 อัตรา

 • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา

 • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

 • สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดลำปาง)
 • สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญ

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 1 อัตรา

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

5. ช่างสำรวจ 1 อัตรา

 • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

6. นักวิชาการทรัพยากรธรณี 2 อัตรา

 • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

7. นักธรณีวิทยา 14 อัตรา

 • กองทรัพยากรแร่ 2 อัตรา
 • กองเทคโนโลยีธรณี 2 อัตรา
 • กองธรณีวิทยา 1 อัตรา
 • กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา
 • กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา
 • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดลำปาง) 1 อัตรา
 • สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดปทุมธานี 1 อัตรา) (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดระยอง 1 อัตรา)
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

8. วิศวกรโยธา 2 อัตรา

 • สำนักงานเลขานุการกรม 1 อัตรา
 • กองเทคโนโลยีธรณี 1 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ 14,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ เว็บไชต์ https://dmr.thaijobjob.com/

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: