องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ

1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือ ดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่าง ๆ และมีประสบการณ์ในการดับเพลิงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมี หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากภาครัฐหรือองค์กรเอกชน และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ฯ

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถดับเพลิง) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และอ่านออกเขียนได้
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
– มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือ รับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชน
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ฯ

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่ และอ่านออกเขียนได้
– มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชน และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่ และอ่านออกเขียนได้
– มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ องค์กรเอกชน และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่งคนงาน 2 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และอ่านออกเขียนได้
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ฯ

2. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิง ของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์ฯ

3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและชำนาญงานในหน้าที่ และอ่านออกเขียนได้
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามที่กรมการขนส่งกำหนด ชนิดที่ 2
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 7 – 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-328487

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ