กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา วุฒิ ม.6 – ปวช.-ปวส.-ป.ตรี เปิดรับสมัคร 14 – 24 มกราคม 2565

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา

1. นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) (ปริญญาตรี)  1 อัตรา
2. นักสื่อสารมวลชน (ด้านทั่วไป) (ปริญญาตรี) 7 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 2 อัตรา
7. เจ้าพนักงานธุรการ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 3อัตรา
9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาขีพชั้นสูง) 1 อัตรา
10. คีตศิลปิน (ด้านเพลงไทยเดิมชาย) (ม.6 หรือเทียบเท่า) 1 อัตรา
11. ดุริยางคศิลปิน (กีตาร์ไฟฟ้า) (ม.6 หรือเทียบเท่า) 1 อัตรา
12. ผู้ประกาศและร่ายงานข่าว (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 1 อัตรา
13. นายช่างไฟฟ้า (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 1 อัตรา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://www.prd.go.th/th/content/category/index/id/483
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 – 24 มกราคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: