องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการ


 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้นถึง 31 มกราคม 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน

ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 4 – 5 กองออกแบบและผลิต สำนักวิศวกรรมและการผลิตสื่อ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งบูธนิทรรศการ การออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3. สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ 3D Max , MAYA , AutoCAD , SketchUp Photoshop , illustrator หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
4. มีความรู้ และเข้าใจในวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ
5. มีความคิดสร้างสรรค์และสื่อสารความคิดได้ดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษโดยการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับพอใช้
7. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบนิทรรศการสำหรับแหล่งเรียนรู้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (โปรดแนบผลงานในการออกแบบนิทรรศการ ประกอบการพิจารณา)

ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 39 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1865 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ