องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง นักการภารโรง  4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทาง ช่างไม้ ช่างปูน ที่จะซ่อมแซม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

(2) ตำแหน่ง ยาม 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือมีความรู้ในการต่อสู้ป้องกัน และมี ร่างกายแข็งแรง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

(3) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

(4) ตำแหน่ง คนสวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัด ปราจีนบุรี หลังเก่า ชั้น 2) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) โดยสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซด์ www.prachinpao.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ