ตั้งแต่ 8 ม.ค.เป็นต้นไป อุบลฯประกาศงดออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น.

ผวจ.อุบลราชธานี เซ็นหนังสือประกาศจังหวัดอุบลราชธานี งดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-เวลา 04.00 น. ตั้งแต่ 8 มกราคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วันที่ 7 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี เซ็นหนังสือประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมืองดออกนอกเคหสถาน โดยมีเนื้อหาใจความสรุป


ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลฯงดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 น.-เวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เว้นแต่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าจำเป็น กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ