โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

 

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2565

โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง ครูผู้สอน 3 อัตรา
1. วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา 1 อัตรา
2. วิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว /จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวการแนะแนว และการให้คำปรึกษ / จิตวิทยาและการแนะแนว จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและการแนะแนว / จิตวิทยา จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 1 อัตรา
3. วิชาเอกภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน อัตรา 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) จบการศึกษาปริญญาตรี
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ซึ่งออก โดยคุรุสภา ที่ไม่หมดอายุ
3) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
5) มีความขยัน อดทน เสียสละ รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ครูหอนอน งานพิเศษ ที่ได้รับมอบหมาย และทำงานนอกเวลาได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรให้ขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึง 17 มกราคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารหอนอนพิมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0 4421 4983 ต่อ 13

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ