กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

 

กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

กองทัพน้อยที่ 4 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งที่เปิดบรรจุ : พลขับรถ (ชกท.640) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนหรือผู้ที่สำเร็จการฝึก นักศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ ชั้นปีที่ 3 – 5 เท่านั้น (ตำแหน่งนี้งดรับบุคคลพลเรือน) อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543)
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
2.2.3 สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของทาง กรมการขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมขนส่งทางบก และมีความรู้ด้านการ ซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้)

สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 0900 ถึง 1130 และ 1330 ถึง 1530 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 4 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 07430 0217

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ