สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 15 อัตรา
คุณสมบัติ : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่มัธยมตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า และมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel เป็นอย่างดี
อัตราค่าจ้าง : วันละ 331 บาท เวลาปฏิบัติงาน 08.30 – 16.30 น.

การรับสมัคร วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 – 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้สมัครไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ