สภาฯ แจงวุ่น! ค่าอาหาร ส.ส. วันละ 1.25 ล้าน เผยข้อมูลให้ศูนย์ต้านเฟกนิวส์แล้ว

สภาฯ แจงวุ่น! ค่าอาหาร ส.ส. วันละ 1.25 ล้าน เผยรายงานข้อมูลให้ศูนย์ต้านเฟกนิวส์แล้ว พร้อมโชว์ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2565 ว่าที่เรือตรี ยุทธนา สำเภาเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ในฐานะโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวชี้แจงกรณีปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเงิน 2,500 บาทต่อคนต่อวัน รวมเป็นเงิน 1,250,000 บาทต่อวัน โดยมีจำนวน ส.ส. 500 คน คนละ 2,500 บาทนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นข่าวปลอม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการรายงานข้อมูลที่ถูกต้องให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทราบแล้ว

ว่าที่เรือตรี ยุทธนา กล่าวต่อว่า การเบิกจ่ายค่าอาหารของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปตามระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภา พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวครอบคลุมถึงค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเย็น ตลอดจนภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการต่างๆ แล้ว ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเบิกจ่ายโดยคำนวณจากจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 475 คน รวมเป็นเงิน 475,000 บาทต่อวัน หรือ 950,000 บาทต่อสัปดาห์

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ