สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ม.ค. -31 ม.ค. 2565 รวม 61 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

2. ตำแหน่ง วิทยากรปฏิบัติการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

6. ตำแหน่ง ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติการ 10 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15000 บาท

7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐส ภาคปฏิบัติงาน 7 อัตรา วุฒิ  ปวส.ทุกสาขา* อัตราเงินเดือน 11500 บาท

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน  11500 บาท

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน  11500 บาท

10. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา* อัตราเงินเดือน  11500 บาท

11. ตำแหน่ง นายช่างปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน  11500 บาท

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 13 อัตรา วุฒิ ปวช. อัตราเงินเดือน 9400- บาท

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่ https://senate.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 31 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ