จับตาประชุม ครม.นัดของแรกของปี สตช.ของบปี’66 สร้างแฟลต วงเงินพันล้าน

จับตา! ประชุม ครม.นัดของแรกของปี ตร.ขอไฟเขียวงบปี’66 สร้างที่จอดรถ-แฟลตตำรวจ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 1/2565 นัดแรกของปีใหม่นี้ ผ่านระบบการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากที่พัก เช่นเดียวกับ ครม.คนอื่นๆ ซึ่งประชุมจากที่พัก หรือที่กระทรวง ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน


สำหรับวาระ ครม.ที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่องเพื่อพิจารณา เช่น ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงการพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 17 จังหวัด ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม, การเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 46 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะ, โครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่จะเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) โครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมที่จอดรถและอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ จำนวน 6 อาคาร” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ