GISTDA รับสมัครนักพัฒนาธุรกิจ ป.โท มีประสบการณ์ บัดนี้-12ม.ค.65

 

รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 ม.ค. 2565 ระยะเวลาจัดจ้าง 6 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2565 สมัครออนไลน์ www.gistda.or.th หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งมาที่ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • (1) สัญชาติไทย
  • (2) อายุไม่เกินกว่า 35 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
  • (3) คุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • (4) สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • (5) มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Microsoft office เช่น Microsoft word,Microsoft Excel, Power Point
  • (6) มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • (7) มีทักษะในการสื่อสารและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • (8) สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี
  • (9) สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • (10) สามารถปฏิบัติงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ