สถาบันปรัชญารัสเซีย จัดสรรทุน 3 แสนบาท วิจัย “นรก” และ “ความชั่วร้าย”

สถาบันปรัชญารัสเซีย – วันที่ 30 ธ.ค. เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ เอร์เบเค รายงานว่า สถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย (Russian Academy of Sciences) จัดสรรเงิน 742,000 รูเบิล (ราว 333,000 บาท) เป็นทุนดำเนินการวิจัยว่า “การมีอยู่ของนรกเป็นความชั่วร้ายหรือไม่”

ข้อมูลดังกล่าวปรากฏเป็น หลักฐาน ในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลรัสเซีย โดยสถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย วางสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 29 มี.ค. และสัญญาจัดซื้อจัดจ้างในการวิจัยดังกล่าวดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค.

ส่วนผู้สัญญาการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลมีเพียงคนเดียว คือ อีกอร์ กัสปารอฟ ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งรัฐโวโรเนจ เอ็น.เอ็น. บูร์เดนโค และมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้ ตามข้อมูลเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล สถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย จัดสรรทุนดำเนินการวิจัยดังนี้

– 667,000 รูเบิล (เกือบ 300,000 บาท) งานวิชาการ “อเล็กซีอุส ไมนอง และปรัชญาออสเตรเลีย ศตวรรษที่ 19-ต้นศตวรรษที่ 20: ความคิดพื้นฐานและรากฐานลัทธิอัสมาจารย์ยุคปลาย” สัญญาดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 20 ธ.ค.

– 742,000 รูเบิล (ราว 333,000 บาท) ใน งานวิจัย “อิสรภาพไร้ประโยชน์และปัญหาของนรก” ผู้รับมีการระบุชื่อเพียงคนเดียว คือ อเล็กซานเดอร์ มีชูร์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์) สัญญาดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนต.ค.

และ 686,000 รูเบิล (ราว 308,000 บาท) ใน งานวิจัย “มิติเชิงสัมพันธ์ของปัญหาความชั่วร้ายและการแก้ต่างให้ความดีของพระเจ้าที่ลึกลับ” งานวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดย บักดาน ฟาอุล

เอร์เบเคสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา “การมีอยู่ของนรกเป็นความชั่วร้ายหรือไม่” สถาบันปรัชญา สำนักวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย ชี้แจงว่า “ทั้งหมดนี้อยู่ภายในกรอบของกฎหมาย ภายในกรอบของทุนได้รับการจัดสรร หลายคนพยายามชนะการแข่งขันเพื่อสิ่งนี้ และทุกอย่างมีการแจกจ่ายตั้งแต่แรกจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งรัสเซีย”

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ