ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกฯ ยกเลิกศบค.ส่วนหน้า

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความโดยสรุปว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ให้มี ศบค.ส่วนหน้า เป็นหน่วยงานพิเศษภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) ทำหน้าที่ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัด บูรณาการในพื้นที่ดังกล่าว

บัดนี้ ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานที่ได้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยแล้ว จึงเป็นการเหมาะสมที่จะยุติการดำเนินของ ศบค.ส่วนหน้า และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ