ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 100,000 สินเชื่ออิ่มใจ รู้ผลภายใน 5 วัน เช็กเลย !

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้สินเชื่ออิ่มใจ รายละ 100,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ลงทะเบียนอย่างไร ใครมีสิทธิ์บ้าง เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ออิ่มใจ ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

– ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

– เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

– ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
– ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

– ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

– ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางการลงทะเบียนและเอกสารที่ใช้ประกอบการกู้สินเชื่อ

– ลงทะเบียนทาง เว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ


แนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– แนบรูปถ่ายใบเสร็จ / สัญญาเช่า / ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการและการเป็นเจ้าของ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

1. ลงทะเบียนหน้าเว็บธนาคาร
2. ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
3. รอรับผลการตรวจคุณสมัครเบื้องต้น
4. ยื่นกู้ผ่าน MyMo
5. รอรับผลอนุมัติทาง SMS
6. ทำสัญญาผ่าน MyMo

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน หลังจากลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ