คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงาน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7

อัตราเงินเดือน: 19,500 บาท (หากมีประสบการณ์ อาจพิจารณาค่าประสบการณ์ที่เหมาะสม)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 3 มกราคม 2565

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
2. เพศหญิง/ชาย (ถ้าชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว)
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Zoom ได้ดี
4. มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการงานด้านตัวเลข และงานเอกสาร
(หากมีประสบการณ์ทำงานด้านเอกสาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
5. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ (หากมีคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6. มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการจัดการงานอย่างเป็นระบบภายในเวลาที่กำหนด
7. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจต้องเขียนข้อความแนะน่าตัวและแจ้งวันที่พร้อมเริ่มงาน โดยแนบ Resume, Transcript
และเอกสารประกอบอื่นๆ เป็นไฟล์ pdf (ต้องรวมเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์เดียว) ส่งมาที่ [email protected] พร้อมระบุ Subject Job App 5 ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครภาษาไทย
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อกลับ ภายใน 5 มกราคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ