กรมปศุสัตว์ รับโอนราชการ 11อัตรา 28 ธ.ค.64 – 17 ม.ค.65

 

กรมปศุสัตว์ รับโอนราชการ

ตำแหน่งที่รับโอน

1. ตำแหน่ง เศรษฐกร ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 2 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญญชี ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญ 4 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์ขอโอนสามารถติดต่อสอบถามหรือแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์มของกรมปศุสัตว์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ