สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการ วุฒิ ป.ตรี

 

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มกราคม 2565

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ) 1 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
2. อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สถิติ คณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร และ

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
(1) กรณีสมัครด้วยตนเอง
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 บริเวณศูนย์ราชการตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการ สมัคร ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ลงทะเบียนรับเอกสารเป็นวันยื่นใบสมัคร
(2) กรณีสมัครผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดาวโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 2 และจัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. โดยไม่มี ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้รับเอกสารหลักฐาน ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันยื่นใบสมัคร โดยผู้สมัครจะต้องนำเอกสารฉบับจริงมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ