มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640)

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565

มณฑลทหารบกที่ 43 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) กองบังคับการกองร้อย กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 43 (อัตราสิบเอก)

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
1.2 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้ความรู้ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
1.3 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.น. รับ ราชการทหาร พ.ศ. 2497ดัชนีมวลกาย (BMI) จะต้องไม่เกิน 25
1.4 ผู้สมัคร บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
1.8 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินมัวหมอง
1.10 งดรับผู้ที่มีรอยสักนอกร่มผ้าเมื่อสวมเครื่องแบบแล้วมองเห็นได้โดยขัต (เสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น) และงดรับบุคคลที่มีรอยเจาะหูผิดรูป ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการบรรจุเข้ารับราชการ
1.11 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น


2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบคัดเลือก
– เป็นทหารกองหนุนซึ่งผ่านการเป็นทหารกองประจำการ หรือผู้ที่จบการศึกษาวิชาทหาร ขั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลดแล้วเท่านั้น

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565
สถานที่รับสมัคร กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบล กะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ โทร.075 495082 หรือ โทร.075 495276 – 80 ต่อ 45022

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!