กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ

 

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2564

กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ บก.วศ.ทร. 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

คุณสมบัติเฉพาะ ลักษณะงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – ส่งเอกสารและพัสดุ
3. ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
5. มีความรู้ความสามารถในการพิมพ์เอกสารของทางราชการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft office (Word และ Excel)
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท เงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท

สถานที่และกำหนดวันรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทร.0 2475 7114

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ