ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา

 

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-7 มกราคม 2565

ศูนย์การบินทหารบก การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710) 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710)
2.1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (ปวช.) ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้)

2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
1. รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ (ปวช.) ขึ้นไป
3. สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่ง ทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจากกรมการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านการซ่อม เครื่องยนต์เบื้องต้น (สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้)

การรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 0900 – 1600 ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 0-3648-6925-7 ต่อ 39417

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ