องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ธันวาคม 2564

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  รับสมัครงาน *รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ตำแหน่งนักวิชาการ 1 อัตรา ศูนย์บริหารคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยาและสัตว์สตัฟฟ์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความเชี่ยวชาญและทักษะด้านการเตรียมตัวอย่างและการจัดการตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยา ตลอดจนเทคนิคการเตรียมวัสดุสำหรับการศึกษาและจัดแสดงทางชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา หรือพฤกษศาสตร์
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านอนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยาและโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต
4. มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
5. มีความสามารถในการค้นคว้า สืบค้นวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางวิชาการ
6. มีความสนใจและมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการทำงาน
7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเข้าใจระบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
8. มีความรับผิดชอบสูง ใส่ใจในรายละเอียดและรอบคอบ
9. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและที่ทำงาน
10.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และงานภาคสนามได้
11. มีประสบการณ์การทำงานในคลังตัวอย่างทางธรรมชาติวิทยามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจ ขอเชิญส่งจดหมายสมัครงานพร้อมยื่นหลักฐานสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี) และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 34 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 หรือ Download ใบสมัครได้จาก www.nsm.or.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 0 2577 9999 ต่อ 1865 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ